top of page

Voor wie,

Op de Heijmenes zijn er verschillende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Binnen ons gezinshuis is de jongste 7 jaar en naast het gezinshuis zijn er twee zelfstandige woonplekken waarvan de oudste bewoner 24 jaar is.

Dan hebben wij buiten het gezinshuis verschillende leeftijdsgroepen: de kippenbende is er voor de onderbouw en middenbouw van de basisschool. Zij kunnen deelnemen aan de BSO (buitenschoolse opvang), het logeren en de OZB (onderwijs zorgboerderij).

 

Iets ouder zijn de Struinaars. Struinaar is er voor de bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs. Struinaars kunnen deelnemen aan de BSO, het logeren en de OZB.

De Klunsers zijn er voor de bovenbouw op het voortgezet onderwijs en verder. Zij kunnen deelnemen aan de BSO en OZB.

Door Wie

Voor het werken met de bewoners en deelnemers hebben wij naast onszelf 4 vaste medewerkers. Wij zijn Angelo en Annemarie en onze vaste medewerkers zijn: Frederiek, Merel, Jacco en Astrid. Dit mooie werk met de bewoners en deelnemers kunnen wij niet doen zonder onze wedewerkers die ons ondersteunen: Karin op administratie en Carola op schoonmaak. Wij worden ook geholpen door andere gezinnen. Daarvoor onze dank.

 

bottom of page